Xuất khẩu than

Xuất khẩu than

Xuất khẩu than

Xuất khẩu than của Indonesia, Xuất khẩu than

Xuất khẩu than của Indonesia, Xuất khẩu than
Xuất khẩu than của Indonesia, Xuất khẩu thanXuất khẩu than của Indonesia, Xuất khẩu than
Xuất khẩu than của Indonesia sẽ giảm trong năm 2016

Các lô than xuất từ Indonesia, nước xuất khẩu than nhiệt lượng đứng đầu thế giới, dự kiến giảm 17% trong năm sau đồng nghĩa với việc phần lớn các mỏ sẽ thất thu và giảm sản lượng khai thác.

Xuất khẩu than của Indonesia sẽ giảm trong năm 2016

    Các lô than xuất từ  Indonesia, nước xuất khẩu than nhiệt lượng đứng đầu thế giới,  dự kiến giảm 17% trong năm sau đồng nghĩa với việc phần lớn các mỏ sẽ thất thu và giảm sản lượng khai thác.

    Chủ tịch Hiệp hội ngành than Indonesia cho biết:  Năm 2016 nước này sẽ xuất dưới 300 triệu tấn than trong khi năm nay là 330 - 360 triệu tấn. Điều này sẽ hỗ trợ cho giá than quốc tế hiện đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tình trạng thừa cung và nhu cầu than của Trung quốc giảm sút. 

    Sản lượng than xuất khẩu của Indonesia đã giảm 20% trong 9 tháng đầu năm. 

Go Top